Rodzina

Śmierć poza granicami kraju -sprowadzanie zwłok

Wyjazdy za granice są powszechne. Ludzie wyjeżdżają w bardzo różnych celach. Jedni decydują się na wyjazd w celach zarobkowych, inni w ten sposób planują spędzić