aparat-usg
Technika

Postęp w dziedzinie obrazowania ultrasonograficznego

Pierwsze próby wykorzystywania ultradźwięków w medycynie miały miejsce około siedemdziesięciu lat temu. Na początku w latach pięćdziesiątych stosowano ultrasonografy do obrazowania kamieni w pęcherzu moczowym czy pęcherzyku żółciowym. Od tego czasu nastąpił znaczny rozwój w ultrasonografii.

Jak działa aparat USG?

Aparat USG to urządzenie, które wykorzystuje ultradźwięki do badania i obrazowania tkanek, jest wykorzystywany w wielu specjalnościach medycznych: ginekologii, kardiologii, internie, okulistyce, a także w medycynie weterynaryjnej. Aparat składa się z emitora, który wysyła fale o określonej częstotliwości w stronę badanej tkanki, następnie fala rozchodzi się, odbija od granicy tkanki i wraca do odbiornika, po czym obraz prezentowany jest na monitorze. W ultrasonografii medycznej wykorzystuje się częstotliwości od 2-50 MHz. Dużą zaletą USG jest to, że jest to badanie nieinwazyjne, atraumatyczne, a jednocześnie daje możliwość obrazowania bardzo małych zmian w tkankach nawet od 0,1 mm.

Ceny aparatów USG

Są bardzo zróżnicowane zależnie od typu aparatu (stacjonarny, przenośny), ilości i rodzaju głowic (fazowa, convex, liniowa), a także dodatkowych funkcjonalności. Postęp w dziedzinie obrazowania zachodzi nieustannie. W obecnych czasach mamy możliwość obrazowania 3D i 4D, co wykorzystywane jest przede wszystkim w ginekologii i umożliwia wykrywanie wad płodu. W kardiologii szeroko stosowana jest ultrasonografia dopplerowska, w której korzysta się z faktu zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek.

To badanie jest niezastąpione w wykrywaniu wad zastawkowych serca, zmian w naczyniach krwionośnych i narządach wewnętrznych. Aparat ultrasonograficzny jest nieodzownym sprzętem w każdego rodzaju praktyce lekarskiej, szpitalu czy gabinecie weterynaryjnym. Przenośne aparaty umożliwiają pracę również w karetce czy nawet w terenie.